top of page

Teslimat ve İade Politikası

TESLİMAT VE HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ:

4.1. SATICI online danışmanlık hizmeti için ALICI’ nın bildirdiği iş bu sözleşmenin 1. Maddesinde bulunan telefon numarasına WHATSAPP mesajlaşma uygulaması ile ilk sisteme dahil mesajı gönderiminde teslimat yapılmış, satın alınan online eğitim ve danışmanlık programı süresi sonuna kadar aynı yöntemle hizmet sağlanması ile tamamlanmış olur. ALICI, www.tolgadogan.co internet sitesinde, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, hizmetin ifasına ilişkin yazılı, görsel ve video ile yapılan bilgileri okuyup, izleyip satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

4.2 Sözleşme konusu hizmet, ödemenin başarı ile gerçekleştiği tarihinden itibaren anında ALICI’nın SATICI’ ya bildirdiği telefon numarası üzerinden verilmeye başlar.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER:

 

5.1 ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 ALICI, kendisine uygun beslenme önerilerinin oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için kendisi ile alakalı yaş, kilo, boy, hastalık vs. gibi SATICI’nın kendisinden talep ettiği bilgileri eksiksiz, tam ve doğru olarak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, ALICI nezdinde online danışmanlık hizmeti uygulanmasından doğacak her türlü zarardan sadece ALICI sorumlu olacaktır.

5.3 SATICI, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, ALICI tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak verilmesinden sorumludur. Sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin SATICI’nın kusuru olmaksızın, MÜCBİR SEBEPLER ile imkansızlaşması halinde ALICI’ya iletişim bilgileri üzerinden durum bildirilir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi veya edimin ifasına ilişkin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde hizmetten faydalanamadığı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin faydalanamadığı kadarı ödemeyi yaptığı şekilde ve 10 gün içerisinde iade edilir.

5.4 Hizmetin ve ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’ya hizmetin ifa edilmeye başlanmış olması kaydıyla hizmet bedelinin 15 gün içerisinde SATICI’ ya ödemesi zorunludur.

6-CAYMA HAKKI ,SİPARİŞ İPTAL VE İADE

6.1 Sözleşme konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen ve kişiye özel hazırlanan ürün/ hizmet niteliğinde olduğundan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği aksi kararlaştırılmadıkça ALICI tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Açıklanan nedenlerle iş bu sözleşmenin konusu hizmet için alıcının (tüketicinin) cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.2 Online danışmanlık hizmeti kapsamında beslenme eğitimi ve beslenme programları alıcıya teslim edilmeden önce sipariş iptali gerçekleştirilebilir ve ödeme geri alınabilir. Sipariş iptali için SATICI ‘ya ait 0533 466 70 10 telefon numarasından mesai saatleri içinde ulaşılması ve hizmetin durdurulması, siparişi iptal talebinin iletilmesi gerekmektedir. Hizmetin tesliminin durdurulmasının ardından tolga@tolgadogan.co adresine e-posta ile isim soy isim bilgilerini belirterek sipariş iptali isteği bildirilir. SATICI iade işlemini gerekli talep yazılı olarak yapıldıktan sonra 14 (on dört) gün içinde gerçekleştirir. Online danışmanlık beslenme programı ve beslenme önerileri  size yapılan ilk teslimden sonra iptal/iade işlemi yapılmaz. Sipariş teslim süreçleri ile ilgili SATICI’ nın web sitesi, cep telefonu ve mesajlaşma  kayıtları geçerlidir. Taraflar iş bu iptal ve iade prosedürlerine uymayı kabul ve taahhüt ederler.

bottom of page