top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

1.1- Satıcı:

Unvanı: Tolga Doğan (fitON) Beslenme Danışmanlığı

Adresi: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ NARTANESİ SOKAK B BLOK NO:1/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Telefon: 0533 466 70 10

E-mail: tolga@tolgadogan.co

 

1.2- Alıcı:

Adı: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soyadı: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adres:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

T.C Kimlik No/ Vergi No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxx

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1 İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin 3. maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

Madde 3 – ÜRÜN/HİZMET  BİLGİLERİ:

3.1 Sözleşme kapsamında verilecek olan hizmet, SATICI’ nın sahip olduğu wwwç.tolgadogan.co internet sitesi üzerinden ALICI’ nın  almış olduğu beslenme eğitimi veya danışmanlığının sunulması; bu hizmetin ALICI’ nın, SATICI’ya  iş bu sözleşmenin 1. (birinci) maddesinde belirttiği telefon numarasına çeşitli mesajlaşma uygulamaları ile mesaj göndermek suretiyle sağlanmasından ibarettir. Söz konusu online beslenme danışmanlığı hizmeti , yaş, kilo, ağırlık ve mevcut aktivite ve özel sağlık durumları dikkate alınarak bu özelliklere sahip kişiler için beslenme danışmanları  tarafından hazırlanmaktadır. 

 

 

 

3.2 Sözleşme konusu ürün/hizmet ve fiyatı aşağıda sunulmaktadır.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri

Adet  Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Vadesiz

 

- ALICI tarafından www.tolgadogan.co internet sitesinden sipariş gerçekleştikten sonra, ürün/hizmetin bedeli ödeme sayfasından Kredi Kartı (Mastercard,Visa, vs) üzerinden, ya da satıcıya ait banka hesap numarasına havale veya eft yöntemiyle ödenebilir. Siparişin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an olup, Hizmet, Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde aracı firmanın siparişi onaylaması, ödemenin başarıyla gerçekleşmesi  ile başlar.

Madde 4 – TESLİMAT VE HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ:

4.1. SATICI online danışmanlık hizmeti için ALICI’ nın bildirdiği iş bu sözleşmenin 1. Maddesinde bulunan telefon numarasına WHATSAPP mesajlaşma uygulaması ile ilk sisteme dahil mesajı gönderiminde teslimat yapılmış, satın alınan online eğitim ve danışmanlık programı süresi sonuna kadar aynı yöntemle hizmet sağlanması ile tamamlanmış olur. ALICI, www.tolgadogan.co internet sitesinde, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, hizmetin ifasına ilişkin yazılı, görsel ve video ile yapılan bilgileri okuyup, izleyip satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

4.2 Sözleşme konusu hizmet, ödemenin başarı ile gerçekleştiği tarihinden itibaren anında ALICI’nın SATICI’ ya bildirdiği telefon numarası üzerinden verilmeye başlar.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER:

 

5.1 ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 ALICI, kendisine uygun beslenme önerilerinin oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için kendisi ile alakalı yaş, kilo, boy, hastalık vs. gibi SATICI’nın kendisinden talep ettiği bilgileri eksiksiz, tam ve doğru olarak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, ALICI nezdinde online danışmanlık hizmeti uygulanmasından doğacak her türlü zarardan sadece ALICI sorumlu olacaktır.

5.3 SATICI, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, ALICI tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak verilmesinden sorumludur. Sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin SATICI’nın kusuru olmaksızın, MÜCBİR SEBEPLER ile imkansızlaşması halinde ALICI’ya iletişim bilgileri üzerinden durum bildirilir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi veya edimin ifasına ilişkin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde hizmetten faydalanamadığı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin faydalanamadığı kadarı ödemeyi yaptığı şekilde ve 10 gün içerisinde iade edilir.

5.4 Hizmetin ve ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’ya hizmetin ifa edilmeye başlanmış olması kaydıyla hizmet bedelinin 15 gün içerisinde SATICI’ ya ödemesi zorunludur.

6-CAYMA HAKKI ,SİPARİŞ İPTAL VE İADE

6.1 Sözleşme konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen ve kişiye özel hazırlanan ürün/ hizmet niteliğinde olduğundan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği aksi kararlaştırılmadıkça ALICI tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Açıklanan nedenlerle iş bu sözleşmenin konusu hizmet için alıcının (tüketicinin) cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.2 Online danışmanlık hizmeti kapsamında beslenme eğitimi ve beslenme programları alıcıya teslim edilmeden önce sipariş iptali gerçekleştirilebilir ve ödeme geri alınabilir. Sipariş iptali için SATICI ‘ya ait 0533 466 70 10 telefon numarasından mesai saatleri içinde ulaşılması ve hizmetin durdurulması, siparişi iptal talebinin iletilmesi gerekmektedir. Hizmetin tesliminin durdurulmasının ardından tolga@tolgadogan.co adresine e-posta ile isim soy isim bilgilerini belirterek sipariş iptali isteği bildirilir. SATICI iade işlemini gerekli talep yazılı olarak yapıldıktan sonra 14 (on dört) gün içinde gerçekleştirir. Online danışmanlık beslenme programı ve beslenme önerileri  size yapılan ilk teslimden sonra iptal/iade işlemi yapılmaz. Sipariş teslim süreçleri ile ilgili SATICI’ nın web sitesi, cep telefonu ve mesajlaşma  kayıtları geçerlidir. Taraflar iş bu iptal ve iade prosedürlerine uymayı kabul ve taahhüt ederler.

Madde 7– İLETİŞİM BİLGİLERİ VE TEBLİGAT

7.1 Taraflar bu sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı olan adreslerini her türlü yazışma, adli ve idari takipte resmi tebligat adresi olarak kabul ettiklerini ve bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda diğer tarafa durumu değişikliği takiben en geç 5 iş günü içerisinde bildirmeyi, aksi halde eski adrese yapılacak tebligatın geçerli sayılacağını kabul ederler.

7.2 ALICI iş bu sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI ‘ nın hizmeti sağlayacağı ALICI’ya ait telefon numarası yine bu maddede belirtilen telefon numarasıdır. SATICI’ya bu konuda yanlış bilgi verilmesi halinde tüm sorumululuk ALICI’ya ait olup ALICI yanlış ve ya hatalı telefon numarası bildirmiş olması durumunda SATICI’dan hiçbir talepte bulanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1 İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflarda alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu İcra daireleri ve İstanbul Anadolu  Mahkemeleri yetkilidir.

8.2 Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

bottom of page